Ways to Say Happy Birthday in Polish
Photo: Spirited Travelers

Here are some typical ways to say Happy Birthday in Polish, check it out!

1. Wishing you a Happy Birthday!

 • Życzę Ci wszystkiego najlepszego!
 • Pronunciation: Zhychie chi wshystkyego naylepshego

2. Congratulations and best wishes on your Birthday!

 • Gratulacje i najlepsze życzenia z okazji udorzin!
 • Pronunciation: Gratulacye I naylepshe zhychenia z okazyi urodzin

3. From the bottom of my heart I wish you Happy Birthday!

 • Z głębi serca życzę ci wszystkiego najlepszego!
 • Pronunciation: Z glembi serca zhyche chi vshystkyego naylepshego

4. I wish you a Happy Birthday! Have a great time today!

 • Życzę wszystkiego najlepszego! Baw się dobrze dziś!
 • Pronunciation: Zhyche vshystkyego naylepshego Bav shie dobrzhe dzish! Vshystkyego naylepshego

5. I wish your dreams come true.

 • Życzę spełnienia marzeń.
 • Pronunciation: S Zhyche spelnyenya marzhen’

6. Hope your special day brings you all you want! Happy Birthday!

 • Mam nadzieję, że ten wyjątkowy dzień przyniesie Ci wszystko, czego tylko chcesz! Wszystkiego najlepszego!
 • 
Pronunciation: Mam nadzhieye ten viyontkovy dzhien’ prshynyeshie chi wshystko chego tylko hcesh. Vshystkyego naylepshego

7. I want every moment to bring you only joy, happiness and warmth!

 • Chcę, żeby każda chwila przynosiła Tobie tylko radość, szczęście i ciepło!
 • Pronunciation: hce zheby kazhda hvila prshynosila tobye tylko radoshch shchenshchie I chieplo

8. With all my heart – dreams, infinite happiness and the most wonderful days!

 • Z całego serca – spełnienia marzeń, nieskończonego szczęścia i najcudowniejszych dni!
 • Pronunciation: Z calego serca spelniyenia marzhen’ nyeskon’chonnego shchenshcha i najcudovnyejshyh dni

9. Wishing you the Best Birthday Ever! Have fun! Cheers!

 • Życzę Ci najlepszych urodzin! Baw się dobrze! Twoje zdrowie!
 • Pronunciation: Zhyche chi naylepshysh urodzhin. Bavche she dobrzhe! Tvoye zdrovye

10. Let your whole life be a holiday! Dream, smile and enjoy every moment!

 • Niech całe twoje życie będzie świętem! Marz, uśmiechaj się i ciesz się każdą chwilą!
 • Pronunciation: Nyeh cale zhyche bendzhie shvientem! Marzh shmyehay shie I chiesh shie kazhdo hvilou

11. With all my soul, not saying much, I wish you happiness and health, I wish you to become rich – I know you deserve it!

 • Z całej duszy, nie mówiąc dużo słów, życzę szczęścia i zdrowia, życzę Tobie bogactw ziemnych – wiem, że zasługujesz na nie!
 • Pronunciation: Z caley dushy nye muvionc duzho sluv zhychue chi shchenshcia I zdrovia zhyche tobye bogatctv ziemnych viym zasluguesh na nye.
*What are we wishing? Here are the most common wishes:

spełnienia marzeń - dreams to come true,

zdrowia - health,

szczęścia - happiness,

pomyślności - the best of luck,

radości - joy,

sukcesów - success.

And one more useful word: dużo - a lot, cites sweet home polska.

Birthday Vocabulary in Polish

Months in Polish

First, let’s learn how to say your birthday in Polish. You need to learn all the months of the year and numerals up to thirty; also to be able to incline and pronounce these words correctly.

Months Polish – (English Pronunciation)
January Styczeń – stychen’
February Luty – luty
March Marzec – marzhec
April Kwiecień – kviechen’
May Maj – may
June Czerwiec – chervyec
July Lipiec – lipyec
August Sierpień – shierpyen’
September Wrzesień – wrzheshien’
October Październik – pazhdgiernik
November Listopad – listopad
December Grudzień – grudzhien’

Polish Numbers

# Polish (Pronunciation) #

Polish (Pronunciation)

1 one – jeden 11

eleven – jedenaście

2 two – dwa 12

twelve – dwanaście

3 three – trzy 13

thirteen – trzynaście

4 four – cztery 14

fourteen – czternaście

5 five – pięć 15

fifteen – piętnaście

6 six – sześć 16

sixteen – szesnaście

7 seven – siedem 17

seventeen – siedemnaście

8 eight – osiem 18

eighteen – osiemnaście

9 nine – dziewięć 19

nineteen – dziewiętnaście

10 ten – dziesięć 20

twenty – dwadzieścia

Now that you know the Polish months, the days of the week and the numbers, you can now say when your Birthday is. Let’s take a look at some phrases.

 • My birthday is January 10th
  • Moje urodziny są 10 stycznia
  • Pronunciation: Moye urodziny so 10 stychnya
 • I have a birthday on January 10th
  • Mam urodziny 10 stycznia
  • Pronunciation: Mam udorziny 10 stychnza

That’s it. You learned how to say happy birthday in Polish and how to state your birthday. Feel free to leave a comment and tell me when your birthday is. Here are some extra Polish lessons.

Notable words relating to Birthday theme

Wszystkiego najlepszego

which literally means “All the best” and is pretty generic. You can modify the phrase depending on the occasion. So for birthdays you can say:

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

“All the best on your birthday”.

If someone is getting married, you can say:

Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu

“All the best on your marriage”. But let’s go back to celebrating birthdays. Two words you might find useful are:

Życzenia “wishes” and Życzyć, which means ‘to wish”, but you will usually use: Życzę (Ci)…szczęścia i dużo miłości

which means “I wish (you) happiness and lots of love…”.

There’s also an easy option. There’s a song we sing to celebrate someone’s birthday in which we express our wish for them to live a hundred years. The song can be used for ll different ocassions: namedays, birthdays, weddings! A hundred years is Sto lat in Polish. If everything else fails, wish the birthday girl or boy “sto lat”. It’ll make them smile and you won’t have to struggle with all those consonants.

Do następnego razu… (Till next time…)

You can write birthday wishes as simple as following:

"Serdeczne życzenia z okazji urodzin!"

or

"Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!"

or

"Sto lat!"

Let's break it down:

serdeczne - "from one's heart"

wszystkiego najlepszego - all the best

życzenia - wishes

z okazji - on the occasion of

urodzin - birthday

sto - hundred

lat - years

*Please note that the basic form for "birthday" is "urodziny", but in the sentence above, it changes to "urodzin". For example: "my birthday" - "moje urodziny", but "on the occasion of your birthday" - "z okazji Twoich urodzin".

*Wishing someone "Sto lat" is very popular in Poland, so is the song "Sto lat" - Polish version of "Happy Birthday". It means that we are wishing a long life to a person, who has birthday (sto lat means 100 years). :o)

*What are we wishing? Here are the most common wishes:

spełnienia marzeń - dreams to come true,

zdrowia - health,

szczęścia - happiness,

pomyślności - the best of luck,

radości - joy,

sukcesów - success.

And one more useful word: dużo - a lot! :)

Example:

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Spełnienia marzeń,

dużo zdrowia, szczęścia

i pomyślności.

Sto lat!

Say Say 'Happy Birthday' in 45 Different Languages
Say Say 'Happy Birthday' in Spanish: Best Wishes and Great Quotes
Say Say 'Happy Birthday' in Russian: Best Wishes, Great Quotes and Messages