Say Happy Birthday in Lao - Best Wishes, Quotes and Popular Song
Say Happy Birthday in Laos - Best Wishes, Quotes and Popular Birthday Song

It’s always nice to wish someone a happy birthday on their special day but why not do it in a language that means something to them.

As well as wishing your loved one a happy birthday in Lao, why not also sing the Lao version of the happy birthday song!

How To Say ‘Happy Birthday’ In Lao

If you want to wish someone a happy birthday in Lao, it's 'Sook-san van koed' ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ເກີດ.

Alternatively, you can also use some of these phrases:

English Lao Pronunciation
Congratulations! ຊົມເຊີຍ Somsoeny
May all your wishes come true! ຂໍໃຫ້ຄວາມປາດຖະ ໜາ ຂອງເຈົ້າກາຍເປັນຈິງ khohai khuaam padtha na khongchao kaipen ching
Sending all my love ສົ່ງຄວາມຮັກທັງົດຂອງຂ້ອຍ Kor song kouam hak tang mod kong koi hai jao
Happy birthday from my heart ສຸກສັນວັນເກີດຈາກຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍ Sook-san van koed jak houa jai
Have a great one! ມີອັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່! mian thi nyinghainy

VIDEO: How to say 'Happy Birthday' in Lao

More Ways To Say Happy Birthday In Lao

English Pronunciation Lao script
I hope you have a wonderful birthday. khony vangva chao mi vankoed thi pasoed ຂ້ອຍຫວັງວ່າເຈົ້າມີວັນເກີດທີ່ປະເສີດ.
I wish you all the best on your special day khonykho vnyphonhai chaooskdi naimu phised khongchao ຂ້ອຍຂໍອວຍພອນໃຫ້ເຈົ້າໂຊກດີໃນມື້ພິເສດຂອງເຈົ້າ
Let’s celebrate your birthday! ma sa heim sarongvan koed khongchao kan ມາສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເກີດຂອງເຈົ້າກັນ!
The best things in life are yet to come! singthi dithisud naisivid nyangbothan mahod ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຍັງບໍ່ທັນມາຮອດ!

Say Happy Birthday in Lao: Best Quotes and Wishes

Say Happy Birthday in Lao - Best Wishes, Quotes and Popular Song
Say Happy Birthday in Laos - Best Wishes, Quotes

Let's learn some meaningful quotes and wishes to say to your Lao friends when it is their birthday:

1. “ນັບຊີວິດຂອງເຈົ້າດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ, ບໍ່ແມ່ນນໍ້າຕາ. ນັບອາຍຸຂອງທ່ານໂດຍຫມູ່ເພື່ອນ, ບໍ່ແມ່ນປີ. ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ເກີດ!"

(Nab sivid khongchao duany hony nyim boaemn noata nab aiu khongthan odny mupheuon boaemn pi suk san van koed)

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday!”

2. "ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ເກີດ! ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ຫນາ​ວັນ​ເກີດ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ຄວາມ​ຝັນ​ເປັນ​ຈິງ.”

(suk san van koed kha pha chao vang va khuaam pad tha na van koed thang mod khong than lae khuaam fan pen ching)

“Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.”

3. “ຂໍອວຍພອນໃຫ້ເຈົ້າໃນວັນເກີດ, ສິ່ງໃດຂໍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮັບ, ສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າສະແຫວງຫາ, ສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າປາດຖະໜາ ຂໍໃຫ້ສົມຜົນໃນວັນເກີດຂອງເຈົ້າສະເໝີ. ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ເກີດ!"

(khoouanyphon haichao nai vankoed singdai khohai chao daihab singdai thichao saaevngha singdai thichaopadthana khohai som phon nai vankoed khongchao samoe suk san van koed)

“A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!”

4. “ການຜະຈົນໄພອີກປີໜຶ່ງລໍຖ້າທ່ານຢູ່. ຍິນດີຕ້ອນຮັບມັນໂດຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດືອນປີເກີດຂອງທ່ານກັບ pomp ແລະ splendor. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ເຈົ້າເປັນວັນເກີດທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະມີຄວາມສຸກຫຼາຍ!”

(kanpha chon phai ik pinung lothathan yu nyinditonhab man odnykan sa heim sarong vandeuonpikoed khongthankab pomp lae splendor khoouanyphon haichao pen vankoed thimikhuaamsuk lae mikhuaamsuk rai)

“ Another adventure-filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!”

5. “ຂໍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຜ່​ໄປ​ໃນ​ອະດີດ​ມາ​ສູ່​ເຈົ້າ​ໃນ​ວັນ​ນີ້. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ເຈົ້າມີສຸກສັນວັນເກີດ!”

(kho hai khuaam suk thi chao dai aeph pai nai adid ma su chao nai van ni khoouanyphon haichao mi suksanvankoed)

“May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!”

Say Happy Birthday in Lao - Best Wishes, Quotes and Popular Song
Happy Birthday in Lao
6. "ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ເກີດ! ຊີວິດຂອງເຈົ້າພຽງແຕ່ຈະເລັ່ງຄວາມໄວ ແລະລະເບີດອອກສູ່ສະຕຣາໂຕສະເຟຍ. ໃສ່ເຂັມຂັດນິລະໄພແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະເພີດເພີນກັບການເດີນທາງ. ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ເກີດ!"

(suk san van koed sivid khongchao phiangaet cha lengkhuaamuaai lae laboed ksu sa tra ot sa fia sai khem khad ni la phai lae hai aenchaiva cha phoed phoen kab kandoenthang suk san van koed)

“Happy birthday! Your life is just about to pick up speed and blast off into the stratosphere. Wear a seat belt and sure to enjoy the journey. Happy birthday!”

7. "ວັນເກີດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກແລະຄວາມຮັກອັນອຸດົມສົມບູນ. ຂໍໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າກາຍເປັນຈິງ ແລະຂໍໃຫ້ເຈົ້າຍິງໂຊກດີມາຮອດເຮືອນຂອງເຈົ້າໃນມື້ນີ້. ສຸກສັນວັນເກີດກັບຄົນທີ່ໜ້າຮັກທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍເຄີຍຮູ້ຈັກ.”

(vankoed ni khaphachaokho vnyphonhai than mikhuaamsuk lae khuaamhak noudomsombun khohai khuaamfan khongchao kaipenching lae khohai chaonying oskdi ma hodheuon khongchao naimuni suksanvankoed kab khonthi nahak thisud thikhony khoeny huchak)

“This birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams turn into reality and may lady luck visit your home today. Happy birthday to one of the sweetest people I’ve ever known.”

8. “ຂໍ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ຂວັນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ແລະ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ຕົວທ່ານເອງເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ໂລກ, ສະນັ້ນທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ເກີດ."

(kho hai chao dai hab khong khvan thi mi khuaam suk thi sud khong si vid lae khuaam suk thi bo mi thi sin sud rangchakthi thangmod tuathanoeng pen khongkhvan hai olk sanan than somkhuan daihab thi dithisud suk san van koed)

“May you be gifted with life’s biggest joys and never-ending bliss. After all, you yourself are a gift to earth, so you deserve the best. Happy birthday.”

9. “ຢ່ານັບທຽນ…ເບິ່ງໄຟທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້. ບໍ່ນັບປີ, ແຕ່ຊີວິດທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ເຈົ້າມີເວລາອັນປະເສີດຢູ່ຂ້າງໜ້າ. ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ເກີດ."

(ya nab thian boeng fai thi khaochao hai bonab pi aet sivid thithan asaiyu khoouanyphon haichao miuaela anpasoed yukhang na suk san van koed)

“Count not the candles…see the lights they give. Count not the years, but the life you live. Wishing you a wonderful time ahead. Happy birthday.”

10. "ມີ​ຄວາມ​ສຸກ! ມື້ນີ້ເປັນມື້ທີ່ເຈົ້າຖືກນຳມາສູ່ໂລກນີ້ ເພື່ອເປັນພອນ ແລະເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ! ເຈົ້າເປັນຄົນອັດສະຈັນ! ຂໍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ວັນ​ເດືອນ​ປີ​ເກີດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ຝັນ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ທ່ານ​!”

(mi khuaam suk munipenmu thichao thuk nam masuolkni pheuopenphon lae penkamlangchai haikab khon mkhang chao penkhon adsachan kho hai than dai hab van deuon pi koed phoem toem pheu ban lu khuaam fan thang mod khong than)

“Be happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you! You are a wonderful person! May you be given more birthdays to fulfill all of your dreams!”

Say Happy Birthday in Vietnamese - Best Wishes, Quotes & Birthday Song Say Happy Birthday in Vietnamese - Best Wishes, Quotes & Birthday Song

How to Sing 'Happy Birthday' Song in Lao

Because of the French influence in the first part of the 20th century and the American influence of the last 30 years, the people of Lao celebrate their birthdays much the same way as us with parties complete with cake and gifts. If you Youtube birthdays in Lao, they will be singing the English version of happy birthday.

If you want to go the extra mile for your loved one or friend, try singing the happy birthday song. In Laos, they actually tend to just sing the English happy birthday song but in a Lao accent. ‘Happy birthday’ sounds more like ‘happy bert-day’.

So you just need to sing a simple English version 'Happy Birthday' song to your Lao friends!

“Happy birthday to you (Lao friend's name)!

Happy birthday to you!

Happy birthday, happy birthday!

Happy birthday to you!”

Say Happy Birthday in Lao - Best Wishes, Quotes and Popular Song
Lao Birthday Celebrations. Photo: The Daily Meal

Lao Birthday Celebrations: Do and Don't

Birthday traditions can be very important to many people on their birthdays. To make your loved one feel extra special you can also try some of these Laos birthday traditions.

Superstitions

Lao people are quite superstitious. Many people believe that if you get a haircut on your birthday, you will shorten your life so this is something to avoid.

Western Traditions

Many Western traditions have made their way over to Laos so expect a cake, the birthday song, candles and presents.

Traditional Food

At a birthday party, expect to find traditional Lao food. This includes

1. Bamboo soup – a traditional soup also known as keng no mai.

2. Tum mak hoong – a spicy papaya salad.

3. Sticky rice

4. Jaew bong – a hot pepper dip.

Say Happy Birthday in Tagalog (Filipino): Best Wishes and Popular Song Say Happy Birthday in Tagalog (Filipino): Best Wishes and Popular Song

Guide for How to say 'Happy Birthday' and How to sing a birthday song in Tagalog to your Filipino friends!

Say Happy Birthday in Vietnamese - Best Wishes, Quotes & Birthday Song Say Happy Birthday in Vietnamese - Best Wishes, Quotes & Birthday Song

Guide How to Say 'Happy Birthday' to your friends in the Vietnamese language with more Best Wishes Quotes, Messages!

Say Happy Birthday in Khmer: Best Wishes, Quotes & Cambodian Song Say Happy Birthday in Khmer: Best Wishes, Quotes & Cambodian Song

Ways to say ‘Happy Birthday’ in Khmer with best wishes and quotes? And how to sing Happy Birthday Song in Cambodian language?